Đồng một tiếng tăm thì đối đãi với nhau, đồng một chí khí thì tìm nhau : những kẻ có chí khí giống nhau thì đồng lòng cùng ưa hạp nhau. Lại có kẻ tài trí có chí khí giống nhau, cho nên có câu rằng : Quân tử dĩ chí khí tương kì.  “ Bộ sưu tập sách Đông Dương – Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn 1897 “. 


” Đồng thinh tương ứng ” 
Đây là một nguyên lí trong vật lí học. Nói rằng những vật phát ra tần số giống nhau sẽ bắt được sóng của nhau. Hiểu nôm na là hai người ( vật ) có cùng tần số năng lượng sẽ cảm nhận được mối liên hệ chặt chẽ với nhau, và có khả năng cộng hưởng tạo ra xung động sóng mạnh hơn rất nhiều.

” Đồng khí tương cầu “
Đồng khí có nghĩa là có ý chí giống nhau; tương cầu có nghĩa là cùng tìm nhau. Tức là Khi cùng có chí khí như nhau thì mong thân thiết với nhau.

Cụ Thu Giang ( Nguyễn Duy Cần ) nói nên ghi chép lại những câu nói, đoạn văn, cuốn sách mà mình cho là hay nhất, tâm đắc nhất. Vì khi mình thấy hay, thấy tâm đắc thì đó như là tiếng nói hộ của cõi lòng mình, chẳng qua là tự mình không chưa viết, trình bày ra được mà thôi. Và cứ tiếp tục cái quá trình biên soạn như vậy thì dần dần mình sẽ có được bức tranh tổng thể về thế giới nội tâm của bản thân.

Đây có thể xem là phương pháp tìm hiểu thế giới nội tâm !

SHARE
Previous articleBUNG TỎA
Next articleHồi ký tình nguyện Hoàng Tân – Quảng Ninh 07/2012.
Tôi ngồi xuống, trước màn hình máy tính, những gì muốn viết ra bây giờ là một bản liệt kê, đánh giá hay phân tích có thể giúp tôi hiểu rõ và nắm bắt được con người của mình. Từ tính cách, sở thích, đam mê, nhận thức về con người , thế giới xung quanh…Tôi muốn lôi ra hết, bằng hết thì thôi tất cả những gì có ở bên trong mình để trình bày theo một trình tự giúp tôi có thể hiểu rõ ràng và tường tận con người tôi nhiều nhất có thể…

LEAVE A REPLY