Cơm nắm nhăn nheo, bếp hồng tí tách
Ơ hờ em chẳng buồn chạm
Dang dở đời này thấu được chăng
U uất cõi lòng kẻ đương thở
Y phục che hết sự nguyên bản
Ê chề nhìn lại còn vài mảnh
Ngây ngất thấy em bé đang cười.

Tùng. D

SHARE
Previous articleSTATE OF MIND
Next articlevô đề 2
Tôi ngồi xuống, trước màn hình máy tính, những gì muốn viết ra bây giờ là một bản liệt kê, đánh giá hay phân tích có thể giúp tôi hiểu rõ và nắm bắt được con người của mình. Từ tính cách, sở thích, đam mê, nhận thức về con người , thế giới xung quanh…Tôi muốn lôi ra hết, bằng hết thì thôi tất cả những gì có ở bên trong mình để trình bày theo một trình tự giúp tôi có thể hiểu rõ ràng và tường tận con người tôi nhiều nhất có thể…

LEAVE A REPLY